Οι Δηλώσεις για το Ef Gym Festival γίνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΓΟ www.onlinego.gr

Στην παρακάτω φόρμα μπορείτε να δηλώσετε τις προτιμήσεις σας για κάθε πρόγραμμα σχετικά με την ημέρα, ώρα και σειρά που επιθυμείτε ή άλλα στοιχεία που δεν περιλαμβάνονται στη φόρμα της ΕΓΟ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δηλώσεις που θα γίνονται στη σελίδα μας αλλά δεν θα υπάρχει η αντίστοιχη στην πλατφόρμα της ΕΓΟ δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Επίσημα στοιχεία για το κάθε πρόγραμμα όπως τίτλος, προπονητές, αριθμός αθλητών θα είναι αυτά που θα δηλώνονται στην ΕΓΟ.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EF GYM 2019