Οι Δηλώσεις για το Ef Gym Festival γίνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΓΟ www.onlinego.gr

Στην παρακάτω φόρμα μπορείτε να δηλώσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με την κατηγορία συμμετοχής σας στο Ef Gym Challenge 2020

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δηλώσεις που θα γίνονται στη σελίδα μας αλλά δεν θα υπάρχει η αντίστοιχη στην πλατφόρμα της ΕΓΟ δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Επίσημα στοιχεία για το κάθε πρόγραμμα όπως τίτλος, προπονητές, αριθμός αθλητών θα είναι αυτά που θα δηλώνονται στην ΕΓΟ.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ EF GYM CHALLENGE 2020